Autori: Krajinská akadémia pre vzdelávanie a osobnostný rozvoj na školách, rAöR, Nemecko https://lehrerfortbildung-bw.de/lak/es/; Aquilonis d.o.o, Chorvátsko, http://www.aquilonis.hr/en/; Univerzita Nyíregyháza, Maďarsko, http://www.nyf.hu/nyf-en/

Spotreba ľudstva neustále narastá. Dôvodom tohto vývoja je celkový ekonomický rast a nenásytná povaha ľudí. Znamená to, že životné prostredie sa devastuje a prírodne zdroje sú takmer vyčerpané.

 

Všetci  potrebujeme nový prístup ku každodennému životu, ktorý zmení našu spotrebu. Totiž v prípade, ak by sa spotrebiteľské správanie ľudstva nezmenilo, našu Zem živiteľku v dohľadnom čase doslova skonzumujeme.

Po preštudovaní tejto témy budete schopní:

  • Porozumieť rizikám nadmernej spotreby
  • Identifikovať negatívne vplyvy výroby textilu a spotreby ropy
  • Uvedomiť si nutnosť zmeny nášho každodenného života
  • Pochopiť dôležitosť tzv. férového obchodu  (fair-trade) a environmentálne ohľaduplného správania sa 
  • Uvedomíte si možnosti a dôležitosť kompostovania

 Téma obsahuje 5 častí:

  1. Spotreba a konzumný spôsob života
  2. Výroba textilu
  3. Udržateľná domácnosť
  4. Budúcnosť bez nafty
  5. Kompostovanie 

 

http://www.priateliazeme.sk/spz/odpady

Autor: Krajinská akadémia pre vzdelávanie a osobnostný rozvoj na školách, rAöR, Nemecko https://lehrerfortbildung-bw.de/lak/es/

Autor: Krajinská akadémia pre vzdelávanie a osobnostný rozvoj na školách, rAöR, Nemecko https://lehrerfortbildung-bw.de/lak/es/

Autor: Univerzita Nyíregyháza, Maďarsko, http://www.nyf.hu/nyf-en/

Autor: Krajinská akadémia pre vzdelávanie a osobnostný rozvoj na školách, rAöR, Nemecko https://lehrerfortbildung-bw.de/lak/es/

Autor: Aquilonis d.o.o, Chorvátsko, http://www.aquilonis.hr/en/