Téma 3: Voda

Autor: 73. škola   "Vladislava Gramatika", vyučovanie cudzích jazykov,  Bulharsko, http://sou73.bg/

 

ImageChef Custom Images

Každoročne 22. marca svet oslavuje Svetový deň vody. V roku 2015 boli oslavy tematicky venované „Vode a trvalo udržateľnému rozvoju“. Prečo? Voda je napojená na hospodárske, sociálne a environmentálne aspekty trvalo udržateľného rozvoja. Jej dostatok zásadne predurčuje možnosť rozvoja každej kultúry a spoločnosti. Voda sa týka každej jednej oblasti životného prostredia na Zemi a ak chceme, aby sa naši potomkovia mali na Zemi dobre – musíme ju chrániť už teraz! Voda sa nachádza na celej Zemi a je v ustavičnom kolobehu. Je dobré si to uvedomiť kvôli znečisťovaniu, pretože znečistenie, bez ohľadu na to, kde sa udeje, sa skôr či neskôr rozptýli po celej planéte a zamorí život v každom jej kúte. Je potešiteľné, že ľudia si tento problém začali uvedomovať a mnohí už pracujú na vývoji technológií na ochranu a zabezpečenie vodných zdrojov.

 

Po preštudovaní tejto témy dokážete:

    • pádnymi argumentmi vysvetliť, prečo je voda taká dôležitá pre ľudí a všetky živé organizmy na Zemi,
    • analyzovať prečo a ako ochrana alebo znečisťovanie vodných zdrojov súvisí s trvalou udržateľnosťou života na planéte a aký to má súvis s trvalo udržateľným rozvojom,
    • vysvetliť, prečo aj miestne znečistenie vody má vplyv na iné, vzdialené časti sveta a na život budúcich generácií,
    • identifikovať možnosti jednotlivca, ako sa zapojiť do riešenia tohto problému a poukázať na skutočnosť, že mnohí ľudia na svete sa mu už venujú a pracujú na správnom smerovaní ľudstva.

Téma pozostáva z troch častí:

1. Rozmiestnenie, význam a ochrana vody

2. Znečistenie vody

3. Technické riešenia nedostatku vody