Téma 1: Dunaj - rieka spájajúca Európu

Autor: Krajinská akadémia pre vzdelávanie a osobnostný rozvoj na školách, rAöR, Nemecko https://lehrerfortbildung-bw.de/lak/es/ 

Dunaj je druhá najväčšia európska rieka (2 800 km), spolu so svojimi prítokmi pokrýva 1/10 povrchu Európy.  Na tomto území žije obrovské množstvo  rozmanitých  živočíchov a rastlín, ktoré vytvárajú pre krajiny a obyvateľov žijúcich v jej povodí vzácne dedičstvo. 

Dunaj je svetovo jedinečný svojou kultúrnou rozmanitosťou a dlhou históriou. Spája 10 krajín a preteká 4 hlavnými mestami. V dunajskom regióne, ktorý je vymedzený riekou a jej prítokmi, žije 80 miliónov ľudí, ktorí hovoria viac ako tuctom jazykov.

Počas dlhej histórie žilo na tomto území množstvo rôznych národov a kultúr, ktoré budovali svoje dediny, mestá, pamiatky. V rôznych historických obdobiach Dunaj slúžil ako most ale aj ako hranica, spájal ľudí ale ich aj rozdeľoval. V súčasnosti je väčšina krajín, ktorými Dunaj preteká, členom Európskej únie (EÚ). Tieto krajiny rozvíjajú spoločné politiky EÚ, ktoré slúžia rovnako obyvateľom ako aj samotnej rieke.    

Po preštudovaní tejto témy dokážete

  • porozumieť geografii povodia rieky Dunaj a jej prítokov v porovnaní s inými veľkými riekami 
  • identifikovať hodnoty, ktoré sú potrebné na podporu dobrého života ľudí a prírody v povodí Dunaja 
  • formulovať ciele na zachovanie a podporu geografickej rozmanitosti povodia Dunaja   
  • chápať podobnosť a tiež odlišnosti dunajského regiónu a krajín, ktoré sú jeho súčasťou
  • rozumieť historickému vývoju dunajského regiónu a ako tento vývoj ovplyvnil ľudí a spoločnosť v 21. storočí
  • chápať stratégiu Európskej únie pre dunajský región
  • vysvetliť prečo je regionálna spolupráca dôležitá a ako by mohla vyzerať

Téma obsahuje tri časti:

Časť 1.1: Geografia povodia rieky Dunaj – kde začína, kde končí a odkiaľ pochádza všetka jeho voda

Časť 1.2: História dunajského regiónu – odkiaľ pochádzame  

Časť 1.3: Dunajský región plný života – naša cesta ďalej

 

Atlas starovekej a klasickej geografie (1907) od Samuela Butlera, vošne dostupný cez Project Gutenberg. Autor Samuel Butler (1774-1839)

"Invázie Rímskej ríše 1" od používateľa: MapMaster - Own work. Licencia podľa  CC BY-SA 2.5 via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Invasions_of_the_Roman_Empire_1.png#/media/File:Invasions_of_the_Roman_Empire_1.png   (9 -Feb.-2016)

 "Slovanské kmene v 7 - 9. storočí" od Jirka.h23 - Own work. Licencia CC BY-SA 4.0 via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Slavic_tribes_in_the_7th_to_9th_century.jpg#/media/File:Slavic_tribes_in_the_7th_to_9th_century.jpg   (9 -Feb.-2016)

https://en.wikipedia.org/wiki/Magyar_tribes  (9 -Feb.-2016)

http://www.britannica.com/place/Ottoman-Empire (13 Jan.- 2016)

 "Rakúsko-uhosrksé etnikum" od Andrein - prenesené z en.wikipedia. Licencia Public Domain via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Austria_Hungary_ethnic.svg#/media/File:Austria_Hungary_ethnic.svg   (9 -Feb.-2016)

 "Európa 1914" od Katedry histórie, US Vojenská akadémia - www.dean.usma.edu. Licencia Public Domain via Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europe_1914.jpg#/media/File:Europe_1914.jpg  (9 -Feb.-2016)

„Európa počas Studenej vojny - mapa vojenských aliancií“. Licencia CC BY-SA 3.0 at Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cold_war_europe_military_alliances_map.png#/media/File:Cold_war_europe_military_alliances_map.png  (9 -Feb.-2016)