Autor: Academia Istropolitana Nova, Slovensko, http://www.ainova.sk/en/

25. septembra 2015 Valné zhromaždenie OSN  prijalo Ciele udržateľného rozvoja. Prečo sa ciele majú zameriavať práve na udržateľnosť?

V nasledujúcej téme sa budeme snažiť vysvetliť jej dôležitosť pre prežitie planéty, pre sociálnu rovnosť, pre ekonomické činnosti, pre nás všetkých na celom svete. V tejto časti sa dozviete okrem iného aj to, ako aj vy sami môžete prispieť k udržateľnosti.

Po absolvovaní tejto témy budete vedieť

  1. analyzovať a vysvetliť koncept a systémovú povahu udržateľnosti a jej prepojenie s celkovým rozvojom;
  2. rozumne argumentovať prečo je udržateľný rozvoj dôležitý z pohľadu ľudí žijúcich v odlišných častiach sveta a pre budúce generácie;
  3. identifikovať možné oblasti individuálneho zapojenia, aj politických zásahov v oblasti propagácie udržateľného rozvoja.

Téma má tri časti:

  1. Udržateľnosť a neudržateľnosť: aké sú hlavné rozdiely a prečo sú dôležité?
  2. Udržateľný rozvoj: prečo sme šťastnejší keď žijeme v udržateľnej spoločnosti?
  3. Vzdelávanie k udržateľnému rozvoju: prečo udržateľná budúcnosť závisí na tom, čo sa o nej naučíme?